Учебна занималня Учебната занималня е полудневна.

Включва:
 • подготовка по учебните предмети в училище
 • проверка на домашните работи
 • допълнителни упражнения за усвояване на материала
 • езиково обучение
 • развлекателни дейности след приключване на учебния процес
 • малки групи
 • индивидуален подход
 • комфортна и уютна обстановка
 • обратна връзка родител-преподавател

Допълнителни услуги:
 • водене/вземане на децата до и от училище
 • осигуряване на храна

Занималня

Занимаваме се активно с подготовката за училище и извънкласни занимания на деца от предучилищна и начална училищна възраст.