Учебна занималня Учебната занималня за ученици от 1-ви до 4-ти клас е полудневна.

Включва:
 • подготовка по учебните предмети в училище
 • проверка на домашните работи
 • допълнителни упражнения за усвояване на материала
 • езиково обучение
 • развлекателни дейности след приключване на учебния процес
 • малки групи
 • индивидуален подход
 • комфортна и уютна обстановка
 • обратна връзка родител-преподавател
Работим със следните училища:
      - в кв.Красна Поляна - 17 СУ, 135 СУ, 92 СУ, 28 СУ
      - в кв.Света Троица - 43 ОУ и 45 СУ
      - в кв.Люлин - 79 СУ, 40 СУ, 56 СУ
      - в центъра - 18 СУ, 32 СУ, 30 СУ, 134 СУ

Допълнителни услуги:
 • водене/вземане на децата до и от училище
 • осигуряване на храна

Занималня

Занимаваме се активно с подготовката за училище и извънкласни занимания на деца от предучилищна и начална училищна възраст.